Đầu tư phương pháp giảng dạy mới như nào là đúng .

07/03/2019

Truong Tung

Xã hội ngày càng phát triển, giáo dục kỹ năng sống là việc hết sức quan trọng. Giáo dục kỹ năng sống cần bắt đầu từ tiểu học, thậm chí là ở tuổi mầm non. Ở lứa tuổi này đã hình thành những hành vi cá nhân, tính cách và nhân cách.
Để đào tạo nguồn nhân lực cho cho việc quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục. Hệ thống giáo dục và trả nghiệm mới ở Việt Nam  mở lớp đào tạo “Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống ”

Mục tiêu khóa học:
Sau khi tham gia khóa học, học viên sẽ có những kiến thức cơ bản về nội dung giáo dục kỹ năng sống, các phương pháp giáo dục kỹ năng sống, phương tiện giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thiết kế bài giảng và tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục.( các bạn có thể đi dạy ở các trường mầm non tư thục dạy chăm chỉ cũng được 9-10 triệu.1 tháng, 200k/1h. Còn dạy làng nhàng cũng được 6-7trieu/1 tháng)

Đối tượng tham gia:
– Trước tiên có đủ điều kiện về sức khoẻ
– Phải có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
– Là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng
– Là giáo viên các trường phổ thông, tiểu học, mầm non, trung tâm giáo dục thường xuyên
– Là cán bộ làm công tác đoàn, đội của xã, phường, huyện, thành phố.
– Là phụ huynh có mong muốn dạy
– Là các đối tượng khác có nhu cầu

NỘI DUNG ĐÀO TẠO: bao gồm 4 nội dung cơ bản.
Nội dung giáo dục kỹ năng sống
– Được tiếp cân những vấn đề chung về giáo dục kỹ năng sống
– Nội dung giáo dục Kỹ năng sống
– Được hướng dẫn thiết kế nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp với đối tượng giáo dục
Kỹ thuật sử dụng phương pháp giáo dục kỹ năng sống
– Biết kỹ thuật sử dụng các phương pháp giáo dục truyền thống
– Biết kỹ thuật sử dụng các phương pháp giáo dục tích cực
– Được thực hành vận dụng các phương pháp giáo dục kỹ năng sống
Phương tiện giáo dục kỹ năng sống
– Được tiếp cận với các phương tiện giáo dục kỹ năng sống truyền thống và hiện đại
– Được thực hành vận dụng các phương tiện giáo dục kỹ năng sống
Thiết kế giáo án bài dạy kỹ năng sống
– Biết phân tích cấu trúc giáo án bài dạy kỹ năng sống
– Được thực hành thiết kế giáo án bài dạy kỹ năng sống
– Được thực hành tổ chức thực hiện bài dạy kỹ năng sống