Giải đáp thắc mắc chuyển nhượng nhóm lớp mầm non

04/03/2019

lê anh

Một bạn đọc gửi đến chúng tôi câu hỏi như sau:

 Em đang muốn tiếp quản lại nhóm lớp mầm non này, hiện tại đang có 20 cháu, cơ sở vật chất đầy đủ, nhưng chưa lên cấp trường. Em đang theo học ngành mầm non, chưa nhận bằng và chưa có chứng chỉ quản lý. Em muốn hỏi là khi sang nhượng nhóm lớp này em cần làm những thủ tục và giấy tờ gì giữa hai bên. Em xin cảm ơn ạ!

Bộ phận tư vấn  sang chuyển nhượng mầm non  xin chuyển lời ý kiến của luật sư về vấn đề như sau:

Trước hết, để được đứng tên chủ lớp mầm non thì bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 15 Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

“ Là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.”

 Tiêu chuẩn:

a) Cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Phẩm chất, đạo đức tốt;

c) Sức khỏe tốt;

d) Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.”

Với các thông tin bạn cung cấp, sangnhuongmamnon nhận thấy rằng bạn chưa có các chứng chỉ được đề cập trên. Như vậy, nếu bạn muốn đứng tên chủ nhóm lớp mẫu giáo này, bạn cần thuê một người có đủ các tiêu chuẩn trên để đứng tên chủ nhóm lớp mẫu giáo hoặc đợi đến khi có một trong các chứng chỉ nêu trên để tự đứng tên chủ lớp mầm non.

Sau khi đã đáp ứng được các điều kiện của chủ nhóm lớp mẫu giáo, bạn có thể tiến hành các thủ tục sau đây để sang nhượng nhóm lớp này:

  • Thứ nhất: bạn cần làm hợp đồng chuyển nhượng tài sản là cơ sở vật chất ở nhóm lớp mầm non này.
  • Thứ hai: do pháp luật không có quy định về trường hợp sang nhượng nhóm lớp mầm non nên bạn cần phải tiến hành thủ tục đăng ký thành lập nhóm lớp mầm non mới. Trước hết, bạn cần yêu cầu chủ nhóm lớp mầm non này tiến hành thủ tục giải thể nhóm lớp mầm non. Sau khi nhóm lớp mầm non cũ đã bị giải thể bạn mới có thể tiến hành thủ tục đăng ký thành lập nhóm lớp mầm non này. Điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định tại Điều 12 Điều lệ trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sửa đổi năm 2010, bổ sung năm 2015 ), cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau:

a) Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình;

b) Có giáo viên đạt trình độ theo quy định tại Điều 38 của Điều lệ này;

c) Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Điều lệ này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép trên cơ sở có ý kiến bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập:

a) Hồ sơ gồm có:

– Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

– Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy tại lớp đó.

b) Thủ tục, trình tự đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định như sau:

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

– Trong thời hạn 10 ngày, phòng giáo dục và đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản cho phép thành lập. Trường hợp không cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo đến phòng giáo dục và đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.”

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.