Phải lưu ý những gì khi nhận lại của hàng được chuyển nhượng từ người khác ?

17/12/2018

lê anh

Trong trường hợp bình thường, chuyển nhượng cửa hàng có hai nguyên nhân thường thấy:

1 -  là kinh doanh không tốt: 

2 -  là do sự chuyển đổi, di chuyển nơi ở của nhà kinh doanh hoặc những biến cố khác.

Những người nhận chuyển nhượng đầu tiên phải làm rõ xem người kinh doanh hiện tại vì sao lại chuyển nhượng của hàng đó?

Phí chuyển nhượng và thu nhập kinh doanh có phải là rất hợp lý hoặc phù hợp không?

Cái gọi là “biết mình biết ta”, thì mới có thể thực hiện được cục diện mới và phát triển tốt.

Nếu chuyển nhượng thì bạn cần biết hợp đồng của họ còn tồn tại bao lâu

Và nếu họ chuyển nhượng thì có được sự đồng ý của chủ nhà không , và nếu hết thời hạn bạn có tiếp tục được thuê không.

Bạn phải tính kĩ mọi cái , bởi nếu sau khi bạn mua chủ nhà đòi nhà , hoặc tăng giá thuê đột ngột thì sao thu hồi vốn được .

Phần lớn hợp đồng thuê cửa hàng hiện tại đều không qua phòng Công Chứng , chủ yếu là viết tay nên tính pháp lý không cao .

Do vậy khi bạn mua lại cửa hàng nên đề nghị gặp chủ cũ gia hạn thêm hợp đồng và viết giấy chuyển nhượng cơ sở vật chất của quán đó trưóc mặt chủ nhà , để sau này khi không làm nữa bạn mới có quyền thanh lý .

Vậy sau đây theo ý kiến của cá nhân thì có những lưu ý thêm ngoài vấn đề hợp đồng và thu nhập của cửa hàng.

1 - Kiểm tra tiền điện và hệ thống điện

2 - tiền nước, lò sưởi nếu có.

3 - hệ thống máy móc 

4 - công ty bảo hành dành cho máy móc đó

5 - hệ thống camera

6 - xem lịch sử của cửa hàng với ČOI (có những cửa hàng đắc tội với thanh tra và bị người ta dìm nên chạy

7 - hệ thống cứ hỏa

8 - hệ thống máy tính tiền mới

9 - hàng hóa thì ai cũng biêt rồi 

10 - cửa hàng cạnh tranh 

11 - dịch tễ

12 - internet

13 - hỏi dân xem cửa hàng có tai tiếng gì không

có lẽ còn thếu mong mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho mọi người