Ưu đãi thuế cho trường mầm non tư thục

02/07/2019

Tuấn Anh

Cá nhân bỏ tiền đầu tư cho hoạt động giáo dục, các tổ chức kinh tế đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục hiện chưa được ưu đãi về thuế, các tiêu chí về quy mô, số lượng học sinh, diện tích quy định để được ưu đãi thuế còn quá cao, khó đạt được.
Những điểm bất cập này được nhiều đại biểu nêu ra tại buổi làm việc của Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM với Cục Thuế TP.HCM về chính sách thuế đối với hoạt động giáo dục mầm non ngoài công lập sáng 11-4.

Theo các đại biểu, trường mầm non tư thục đóng vai trò không thể thiếu trong việc giải quyết nhu cầu chỗ học của con em trên địa bàn TP, nhiều cá nhân, tổ chức tham gia tích cực vào “xã hội hóa” giáo dục, tuy nhiên chưa có chính sách ưu đãi về thuế đối với những đối tượng này. Những tiêu chí trong quy định như trường phải đảm bảo diện tích trung bình 8m2/học sinh và các tiêu chí khác như số trẻ tối thiểu nhận hằng năm, quy mô, số lớp... khó đạt được ở điều kiện đất chật người đông như TP.HCM.

Ông Huỳnh Công Hùng, trưởng Ban văn hóa - xã hội, cho biết sẽ tập hợp các kiến nghị liên quan trình UBND TP.HCM để có những giải pháp về chính sách ưu đãi thuế cho hoạt động giáo dục ngoài công lập, không chỉ ở bậc mầm non mà cả bậc tiểu học và trung học.

Hiện nay có nhiều trường mầm non tư thục vẫn còn thắc mắc về chính sách thuế mà mình được hưởng, thông qua các nội quy được quy định tại các văn bản sau, mong có thể hiểu rõ hơn về chế độ thuế TNDN đối với trường mầm non tư thục:

·Thuế GTGT:

Căn cứ khoản 13 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 được hướng dẫn cụ thể thêm ở khoản 13 Điều 4 của Thông tư 219/2013/TT-BTC thì dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Như vậy, trường mầm non tư thục không thuộc đối tượng phải đóng thuế GTGT.

· Thuế TNDN:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 53/2006/NĐ-CP có quy định về thuế suất thuế TNDN: “Cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá... được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động...”

Được hướng dẫn cụ thể thêm tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá)…”

Tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế như sau:

" 2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ."

Có thể tham khảo thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Theo khoản 3 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi khoản 4 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định về Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trên đây là một số quy định về thuế đối với trường mầm non tư thục.

Mọi thắc mắc xin liên hệ zalo/call 0911033045